Design Team

 • ยอดชาย ปานเพชร,Interior designer,DeluxeThaialnd
  Interior Designer

  Yodchai Panpetch
  Bacheler Degree
  Faculty of Decorative Arts, Interior , Silpakorn Univercity
 • บุญชัย สิริวัฒนวงศ์ชัย,Interior designer,DeluxeThaialnd
  Interior Designer

  Boonchai Siriwatanawongchai
  Bacheler Degree
  Faculty of Decorative Arts, Interior , Silpakorn Univercity

     ปัจจุบันงานออกแบบตกแต่งภายใน มีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นเพราะชีวิตประจำวันของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป งานออกแบบเริ่มมีผลกับชีวิตประจำวันกันมากขึ้นจะเห็นได้จากมีงานออกแบบ ที่ผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ ไปถึงของชิ้นใหญ่ๆ จนถึงที่พักอาศัย หรือ อาคาร Comercial ต่างๆ งานออกแบบตกแต่งภายในก็มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย และได้ใช้ภายในอาคารนั้นๆ เรา Deluxe Thailand ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของเราก็จะช่วยสร้างความสุขให้กับ ลูกค้า และผู้ที่ได้พบเห็นงานของเรา และ Deluxe Thailand จะไม่หยุดสร้างสรรค์งานออกแบบดีๆ ออกมาสู่ตลาด แน่นอนครับ

                    ยอดชาย ปานเพชร  และ บุญชัย  สิริวัฒนวงศ์ชัย

                                    มัณฑนากร

                                                                                           

 

                                       

 

                     

Visitors: 33,501