Khun Worayuth 's House

Khun Worayuth 's House  / บ้านคุณวรยุธ

ที่ตั้ง          : หินสวยน้ำใส ระยอง / Rayong

Concept   : Contemporary เป็นบ้านรีมเขาติดชายหาด จังหวัดระยอง เป็นการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเนืองจากโครงสร้างเดิมมีสภาพ

                ที่ทรุดโทรมมาก โดยการปรับทั้งโครงสร้างและการตกแต่งภายใน

งบประมาณ : 4.5 ล้าน/งานสถาปัตยกรรม + การตกแต่งภายใน

เนื้อที่        : 380 ตารางเมตร / เนื้อที่ใช้สอยภายในบ้าน

รายละเอียด : ออกแบบสถาปัตยกรรม + ออกแบบตกแต่งภายใน

                          

Visitors: 33,500